BNA koppelt architecten aan bewoners in bevingsgebied

Met het online witboek en een architectenpool koppelt de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) architecten aan bewoners in het Groningse bevingsgebied. Veel van deze architecten zijn Groningse BNA-leden die niet door de Nationaal Coördinator worden betrokken bij de versterkingsopgave. De bewoners zijn de dupe, want hun huizen worden verstevigd op een manier waar ze niet om hebben gevraagd.

(more…)

Na een intensieve mediacampagne in Groningen en het lanceren van het witboek en de architectenpool zijn de eerste workshops met architecten en bewoners inmiddels een feit. Architecten kunnen zo laten zien dat ze goed zijn in ruimtelijke oplossingen en kwaliteit van leven, en verder kijken dan het vluchtig repareren van scheuren.

,,BNA en haar leden zijn maatschappelijke betrokkenheid professionals, dat is al 176 jaar zo’’, zegt Renson van Tilborg, communicatieadviseur van BNA. ,,Daarnaast vinden we dat we als branchevereniging ook de dialoog moeten aangaan met de samenleving over maatschappelijke issues. Zo hebben we tijdens de vluchtelingencrisis in 2015 de taskforce Sense of Belonging opgezet waarbij we architecten hebben gekoppeld aan gemeenten die snel noodopvang moesten organiseren.’’

Wat is de toegevoegde waarde BNA?

,,We helpen onze leden bij het versterken van hun bureaus, of anders gezegd; hun ondernemerschap’’, vervolgt Van Tilborg. ,,Bijvoorbeeld via de BNA Academie met een hoogwaardig cursusaanbod, met diensten en services zoals marktkaarten en de Vind een architect-zoektool. Daarvan is overigens een nieuwe state-of-the-art-Google-tool in de maak. Verder bieden we toekomstscenario’s en organiseren we business-to-business-events. Zo gaan we in april tijdens Building Holland een programma organiseren met en voor bouwopdrachtgevers en architecten.’’

Als je andere verenigingen tips mee zou willen geven om bijvoorbeeld hun toegevoegde waarde te tonen of om het verenigingsmerk verder te versterken, waar denk je dan aan?

,,Op de eerste plaats; denk goed na over je propositie. Wij zijn na een intensief verandertraject tijdens de crisis getransformeerd van bond tot branchevereniging. We vertegenwoordigen sindsdien met 1.200 leden de architectenbranche en voeren voor iedereen lobby in Den Haag vanuit een belangrijke verenigingsmeerwaarde en dat is de collectieve kracht. Vervolgens is het zaak om je propositie duidelijk zichtbaar te maken, in ons geval voor leden, opdrachtgevers en samenleving. Dat doen we door middel van – onder veel meer – campagnes, de BNA Kubus, een oeuvreprijs, en BNA Beste Gebouw van het Jaar, waarmee we de meerwaarde zichtbaar maken van architectuur en architecten voor opdrachtgevers, gebruikers en samenleving. Daarbij hebben de Volkskrant als communicatiepartner. In het verlengde hiervan gaan we de komende tijd op uiteenlopende podia in gesprek met onze doelgroepen over #GebouwdGeluk, waarbij niet bouwkwantiteit en winstmaximalisatie vooropstaat maar kwaliteit van leven en circulair bouwen. Kortom: tastbare resultaten proberen te boeken, verbinden op basis van gedeelde thema’s en laten zien waar je voor staat, in goede en minder goede tijden.‘’