Content Sharing, misschien interessant voor u?

Als actieve branche- en beroepsverenging schrijft u met enige regelmaat content voor uw eigen media. Sommige van die artikelen hebben een generiek ondernemersonderwerp en zijn daardoor ook voor andere verenigingen bruikbaar. Elma heeft gesignaleerd dat er behoefte is om deze content te delen en heeft in een select gezelschap geïnventariseerd welke behoeften er zijn. Afgelopen maandag vond de “Content Sharing Session” plaats in Nederland.

(more…)

Verbinden en faciliteren

Vanuit haar positie als mediapartner van meerdere branche- en beroepsverenigingen heeft Elma het initiatief genomen hierin een faciliterende en verbindende rol te gaan vervullen. Momenteel zijn we bezig om hier concreet invulling aan te geven. Het kan zijn dat dit binnen uw organisatie momenteel een thema is en dat u daarom wellicht geïnteresseerd bent om hierin te participeren. Laat ons dit dan weten, dan houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen omtrent dit onderwerp.