Febed zet de sector op de kaart

Sinds 2017 organiseren Kom op tegen Kanker en de Drugslijn in België een bewustmakingscampagne rond alcoholconsumptie, “Tournée Minérale”. Verschillende drankproducenten ontwikkelen nieuwe alcoholvrije dranken. Om die innovaties bekend te maken in de markt heeft Febed gekozen om een folder op te maken met het overzicht van die nieuwe producten. Op die manier is de drankenhandelaar geïnformeerd en kan deze ook zijn horecaklanten er op attenderen, zegt Gilles Vandorpe, directeur Febed.

(more…)

Gilles gaat verder, het toont in de eerste plaats dat we als federatie constructief willen meewerken aan dit soort acties en dat ook de drankenhandelaars de innovaties in de markt willen stimuleren.

We willen met FEBED (federatie van Belgische drankenhandelaars) groei bekomen door te werken op vier pijlers. Eerst en vooral een verruiming van het ledenpotentieel. Alle handelaars in dranken zijn met andere woorden welkom. Ten tweede willen we inzetten op een betere samenwerking met de koepelorganisaties zodat we een hefboom kunnen zetten op onze eigen werking. Ten derde willen we onze eigen communicatie veel beter, frequenter en professioneler voeren zodat onze leden en potentiële leden veel beter op de hoogte zijn van waar we het verschil maken voor hen.

Tot slot willen we via het delen van data (big data) zicht krijgen op de volledige markt, tendensen ontwaren en hierop inspelen.  Wij moeten onze sector kennen als onze broekzak.

Elma kan hierbij helpen,  zeker op het vlak van communicatie zijn jullie veel beter geplaatst dan wij om hierin stappen te kunnen zetten als FEBED. Dan gaat het zowel over adviseren als over het eigenlijk aanbieden van communicatie-producten.

Zo starten we weldra met een periodiek.  We zien namelijk dat onze online nieuwsbrief meer en meer wordt gelezen, maar tegelijk horen we ook van leden dat ze graag iets op papier willen hebben. Dat maakt FEBED meteen tastbaarder en zichtbaarder voor een grotere groep van drankenhandelaars en stakeholders.

Recent hielden we het Febed Forum for the future. Onze sector verandert. Hoe bereiden drankenhandelaars zich daarop voor? Hoe blijven zij ook in 2025 nog succesvol? Op het allereerste FEBED FORUM werd het debat aangegaan met drankenhandelaars, producenten en horeca. We mogen terecht van een succes spreken, keynote speaker Jean-François van Boxmeer (Belg en CEO Heineken International) inspireerde rond de rol van de tussenhandel in On Trade en de impact van de toenemende consolidatie in de markt. Zijn visie op de ontwikkeling van de horeca was absoluut interessant. FEBED draagt via het Forum bij tot de binding van de sector, we gaan dit zeker herhalen.