NAV architectencongres

Het tweejaarlijkse Architectencongres van Netwerk Architecten Vlaanderen is sinds de eerste editie in 2012 uitgegroeid tot hét netwerkevent voor architecten in Vlaanderen. In samenwerking met een aantal vooraanstaande partners uit de industrie presenteren sprekers er verhelderend gebrachte informatie en baanbrekende standpunten over een actueel onderwerp. Onlangs vond de vierde editie plaats in de Gentse Handelsbeurs, met ‘Loon naar werk’ als thema. Elma Multimedia was er mediapartner.

(more…)

Onlangs schreven enkele kranten dat architecten makkelijk en groot geld verdienen, zoals notarissen. Architecten weten wel beter. Wie wilde weten wat de drempels zijn die de sector doen vertragen, noteerde het Architectencongres van NAV in zijn agenda. Op donderdag 7 juni bood NAV een uniek helikopterzicht over het architectenvak en gaf het de deelnemers de kans om zelf hun stem te laten horen. Hoe is hun beroep de afgelopen decennia veranderd, hoe ziet de verhouding met de andere bouwpartners er vandaag uit en wat brengt de toekomst? Op zijn congres reikte NAV naast een analyse ook een aantal oplossingen aan. Welke rol(len) kunnen architecten in de toekomst gaan opnemen? Zijn ze ontwerpers of bouwmanagers of een combinatie van beiden? Of zijn er nog andere mogelijkheden? Onder de sprekers onder meer Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo, Mart Willekens (UGent), ir.-arch. Peter Leroy (Stramien), en mr. Christophe Lenders (GSJ Advocaten). Wim De Vilder praatte alles aan elkaar.

“Voor ons als sectorfederatie vervult zo’n congres meerdere functies”, aldus Pieter De Groote, coördinator communicatie bij NAV en verantwoordelijk voor de organisatie van het congres. “Aan de middag gaat immers een heel voorbereidingstraject vooraf. In dat traject consulteren we meerdere architecten en bestuursleden, maar ook andere stakeholders: juristen, overheden, andere bouwpartners… Iedereen ervaart dat project als bijzonder leerzaam. We proberen even te ontsnappen aan de waan van de dag en grondig door te denken over actuele problematieken en tendensen binnen onze sector. In die zin heeft het congres een soort van laboratoriumfunctie. Er worden veel initiatieven in de schoot van het congres geboren. Zo presenteerden we ook dit jaar weer resultaten die voortvloeiden uit het vorige congres, zoals een standaardbestek en -leidraad voor overheidsopdrachten.”

“De meerwaarde voor de deelnemers aan dat congres is uiteraard dat zij op de eerste rij zitten wanneer de resultaten van dat laboratoriumonderzoek worden gepresenteerd. Het geeft hen de kans altijd bij te zijn met nieuwe innovaties. En voor de partners uit de industrie is het zaak om zich met die innovatieve aanpak te associëren. Een win-win-win voor alle partijen, met andere woorden.”

“Naar buiten toe ten slotte is het congres ook al een kapstok gebleken om relevante thema’s voor onze sector in de pers te krijgen. Zo publiceerden we n.a.v. ons congres in 2016 over geldverslindende architectuurwedstrijden een website met 99 ontwerpen van architecten waar nooit wat mee is aangevangen. Architecten konden hun ontwerpen zelf met de nodige toelichting op de website opladen. Bovendien ondertekenden meer dan 1.000 architecten op diezelfde website ook onze tien aanbevelingen voor betere, duurzamere architectuurwedstrijden. Die hadden we samen met een aantal architecten opgesteld. Het illustreert de meerwaarde van het congres ten voeten uit: NAV creëert en vergroot bestaande netwerken om kennis op te bouwen en te verspreiden die de congresruimte overstijgt.”