Ledenbinding

Leden werven en binden? Dat vraagt om een heldere koers en strategie voor uw vereniging. Wij begeleiden u in het bepalen van een aansprekende stip op de horizon en het verhelderen van uw unieke toegevoegde waarde. Indien gewenst ondersteunen we bij de doorvertaling naar speerpunten en praktische vervolgstappen.

Aangezien de wereld aan het veranderen is, veranderen de behoeften van uw leden ook. Hoe gaat uw vereniging om met branchevervaging, internationalisering, digitalisering en individualisering? Op welke wijze zorgt u voor toegevoegde waarde?

Veel verenigingen staan onder druk. Hoe veel leden telt uw vereniging? Is uw ledenaantal stabiel? Een algemene trend is dat ledenbinding verzakelijkt. Zeker voor de jongere generaties. “What’s in it for me?” is de hoofdoverweging voor lidmaatschap geworden.

De economische realiteit versterkt bovenstaande afweging voor leden en dwingt verenigingen tot het bieden van veel toegevoegde waarde.  Deze ontwikkelingen noodzaken branche- beroepsverenigingen zich te ontwikkelen van belangenbehartiger met een aanvullende diensten naar een eigentijdse ondernemersorganisatie. Een moderne netwerkorganisatie die haar leden inspireert tot succes en ondersteunt in hun ondernemerschap en beroepsuitoefening. Het is van belang dat u als vereniging in staat bent om die veranderingen te vertalen naar een sterke strategie en koers passend bij uw leden en hun behoeften. Het vraagt om zichtbare en aantoonbare relevantie. Alleen dan weet u blijvend de verbinding te leggen met de leden van nu en in de toekomst en blijft uw vereniging waardevol.

Wij hebben ruime ervaring in het begeleiden van een effectieve strategie- en koersbepaling. Ledenbinding en -werving zijn hiervan een belangrijk onderdeel. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Wij komen graag kennismaken!